Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi - 0987149109

Công ty cơ khí bình dương

CƠ KHÍ DĨ AN

KHUON GẠCH
Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HAI NÚI

Địa chỉ : Lê Hồng Phong KP Chiêu Liêu, P Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương
Tell: 0987 149 109 - 081 266 8779
Email : ctytnhhhainui@gmail.com or
  Xuannhi.pt.1980@gmail.com 
Website : www.cokhihainui.com

Đối tác khách hàng