Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi - 0987149109

Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi - 0987149109 Chuyên gia công xây dựng nhà xưởng, nhà tiền chế, lắp đặt các hạng mục cầu đường và gia công cơ khí. Địa chỉ : Lê hồng phong, KP Chiêu Liêu, Tân Đông hiệp,

xây dựng nhà tiền chế, lắp ráp nhà tiền chế, xây xưởng tiền chế bình dương, Gia công mặt bích, khuôn COPHA,KHUÔN UDITCH, Dầm tường rào, Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi, 0987149109, gia công cơ khí lê hồng phong, xây dựng cầu đường

KHUON GẠCH
GIA CÔNG CƠ KHÍ

MẶT BÍCH CỌC TRÒN

MẶT BÍCH CỌC TRÒN

Giá: Liên hệ
Đối tác khách hàng