KHUÔN GẠCH BLÓC

với các loại khuôn gạch xây dựng công ty chúng tôi đã cung cấp cho các khách hàng lớn trong xây dựng đó là: CTY CỔ PHẦN CẦU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2, CTY CỔ PHẦN BETON6, CTY LY TÂM THỦ ĐỨC, CTY CỔ P

Khuôn mẫu xây dựng, khuôn mẫu cơ khí các loại, gia công cơ khí nhà xưởng, nhà thép tiền chế, nhà dân dụng, ống thoát nước, thép xây dựng phim trường, dầm cầu đường, cầu sắt thép,

Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi
Chuyên Gia công, lắp đặt khuôn mẫu đổ bê tông và thiết kế nhà xưởng-Xây dựng cầu đường
Chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Đối tác khách hàng