Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi - 0987149109

công trinh Gia công Sản xuất và nắp đặt KHUÔN GẠCH ZÍC ZẮC lam tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HAI NÚI và được giao bán cho Công ty CP BÊ TÔNG NHƠN TRACH 2, TẠI Đ/C KCN Nhơn trạch 2, Huyện nhơn trạch tỉnh

GIA CÔNG MẶT BÍCH, GIA CÔNG KHUÔN MẪU, GIA CÔNG LẮP DỰNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, NHÀ XƯỞNG THÉP CÁC LOẠI, LẮP DỰNG KHUNG THÉP CẦU ĐƯỜNG, khuôn Đúc Dầm Tiền Áp, Hậu Áp nghành cầu đường, cầu đường hậu áp, Lan can, Mang Xông, Khoan lỗ bê tông, khoan mặt bích, cắt rút bê tông, gia công kèo Nhà Xưởng, Nhà mái vòm, , làm kèo nhà xưởng, kèo nhà tiền chế, kèo nhà xưởng.

KHUON GẠCH
KHUÔN GẠCH ZÍC ZẮC
Đối tác khách hàng