KHUÔN GỐI CỐNG D400, D500,D600 ĐẾN ...D2000- TẠI CTY VIỆT HÀN

Công Ty TNHH Cơ Khí Hai Núi Xây dựng công trình theo cách làm việc chuyên nghiệp, thời gian đúng hẹn như đã được yêu cầu và để làm được điều này bộ phận kỹ sư của chúng tôi đã nghiên cứu và lên phương

tiện, phay,nguooj, hàn , hàn điện, cắt gió đá, cắt rùa, kèo nhà xưởng, nhà mái vòm, nhà tiền chế, mái tôn, cửa sắt, khung sắt, nhà sắt, nhà xưởng thép, cầu thang sắt, lan can, hàng rào, cửa sếp.

KHUON GẠCH
KHUÔN GỐI CỐNG D400, D500,D600 ĐẾN ...D2000- TẠI CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN
Đối tác khách hàng