Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi - 0987149109

Công ty cơ khí bình dương

CƠ KHÍ DĨ AN

Công ty TNHH Cơ Khí Hai Núi
Chuyên Gia công, lắp đặt khuôn mẫu đổ bê tông và thiết kế nhà xưởng-Xây dựng cầu đường
Tỉnh ĐỒng Nai. đât là công trình được gia công và thiết kế để bảo dưỡng các vật liệu trong nghành xây dựng cầu đường
Đối tác khách hàng